Vesistökoulun mukana Kuivasjoen rannalla

Aloitin uutena työharjoittelijana Pirkanmaan ELY-keskuksella vesiyksikössä ja alkupäivät menivät toimistohommissa uusia asioita opetellen ja järjestelmiin tutustuen. Jo kolmantena päivänä pääsin maastoon mukaan Parkanoon 7-luokkalaisille järjestettävään Vesistökoulu –tapahtumaan, joka on osana Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hanketta. Koululaisia oli noin 40 ja mukana oli myös Kokemäenjoen vesistön vesistönsuojelu ry:n (KVVK ry) porukkaa, Ikaalisten 4H-kerholaisia sekä paikallisia vapaaehtoisia Kuivasjärven kalastuskunnasta. Tarkoituksena oli pitää oppilaille vesistökoulu, jossa he pääsivät tutustumaan erilaisiin veden mittauksen menetelmiin, ympäristön havainnointiin ja pohtimaan veden kulutusta isossa ja pienessä mittakaavassa.

Tapahtuma oli kauniilla paikalla Kuivasjoen luusuassa, johon on vuosi sitten rakennettu pohjapato Kuivasjärven vedenkorkeuden nostamiseksi ja virkistyskäytön parantamiseksi. Oppilaat jaettiin ryhmiin, joissa he kiersivät neljällä eri rastilla. Rasteilla oli erilaisia tehtäviä ja oppimistilanteita. Kokemäenjoen vesistönsuojelun miehet tekivät joella virtaamamittausta, johon vesistökoululaiset pääsivät tutustumaan. KVVK:n Teemu valaisi, miten mittaus tehdään ja minkä takia se on tärkeää. Vesistökuormitusasiat tulivat tutuiksi myös toisella rastilla, jossa oppilaat saivat harjoitella vesinäytteiden ottoa. Yksi rastipisteistä opetti ympäristön havainnointia, jossa mietittiin rantakasvillisuutta ja pohdittiin kalakantaa osana vesistöjen hyvinvointia. Rastilla jota itse pidin, mietittiin veden kulutusta ja miten veden saisi riittämään, jos käytettävänä on sama määrä vettä kuin eritrealaisilla. Oli kiva nähdä oppilaiden innostus ja mielenkiinto vesistöasioihin liittyen sekä oivallukset joita he päivän aikana saivat.

Päivä oli onnistunut ja täytti kaikki odotukseni. Opintoni kestävän kehityksen ympäristösuunnittelijana ovat loppusuoralla ja oli hienoa päästä kokemaan kaikkea opittua työelämässä. Päivässä yhdistyivät sosiaaliset ja ekologiset osa-alueet, joita ilman Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä –hanke ei olisi mahdollinen. Paikalla oli myös mediaa ja on tärkeää, että nuoret huomioidaan tulevaisuuden toimijoina vesistöjen suojelemisessa ja kunnostamisessa. Kaikki paikallaolijat kirjoittivat lisäksi vesilupaukset kortteihin, jotka kiinnitettiin näkyviin. Oma lupaukseni oli ”lupaan olla mukana ryhmän toiminnassa” ja odotan seuraavaa kertaa hankkeen merkeissä.

Aurinkoista kesää!

Katri Väänänen

Pääsin vetämään yhtä viidestä Vesistökoulun rastipisteestä. Oppilaiden tehtävänä oli miettiä omaa vedenkäyttöä ja verrata sitä sellaisiin maihin, joissa puhtaasta vedestä on pulaa. Hankkeen projektiasiantuntija Virve Rinnolan kanssa innostimme oppilaita ja yhteistyötahoja antamaa vesistölupauksia oman lähivesistönsä hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kuvat: Hannele Kortesoja