Ikaalisten reitti vesistöalueena

Ikaalisten reitin valuma-alue

Ikaalisten reitin valuma-alue kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen (35.5). Valuma-alueelle kertyy vesiä Nokialta, Hämeenkyröstä, Ylöjärveltä, Ikaalisista, Jämijärveltä, Parkanosta, Kihniöstä, Kankaanpäästä, Karvialta ja Virroilta. Alueen vedet purkautuvat Nokian Siurossa Siuronkosken kautta Kuloveteen, joka kuuluu Kokemäenjoen alueeseen. Kokemäenjoki laskee Porissa Selkämereen. Ikaalisten reitin valuma-alueen pinta-ala on noin 3 200 km² ja järvisyys 8,6 %. Valuma-alueesta yli puolet on metsän peitossa ja peltoa on 12 %.

Ikaalisten reitin valuma-alue jakautuu yhdeksään pienempään osa-alueeseen: Mahnalanselän, Kyrösjärven, Parkanonjärven, Jämijärven, Kovesjoen, Aurejärven, Sipsiönjärven, Lavajärven ja, Kuivasjärven alueisiin.

Kuvituskuva, talvinen auringonlasku.
Kuvaaja: Tuomo Saarinen

Valuma-alueella on runsaasti turvemaita ja Ikaalisten reitin järvet ovatkin ruskeavetisiä. Tästä huolimatta vesistöreitin virkistyskäytöllinen merkitys on suuri. Valuma-alueen itäosissa sijaitsee 3000 ha laajuinen Seitsemisen kansallispuisto. Valuma-alueen latvoilla, alueen luoteis- ja pohjoisosissa on useita soidensuojelukohteita. Alueella sijaitsee myös kolme merkittävää jokihelmisimpukkajokea. Aurejärven reitti sekä Kuivasjärven-Jarvanjoen alueet ovat merkittäviä virtakutuisten lohikalojen luontaisia lisääntymisalueita. Myös Kovesjoki ja osa siihen laskevista puroista on osoittautunut arvokkaaksi luontaisesti lisääntyvän taimenen elinalueeksi.

Lähteet:  OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Ympäristöhallinto. Ekholm, Matti: Suomen vesistöalueet, s. 64-66. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – Sarja A 126. Helsinki: Vesi ja Ympäristöhallitus, 1993. ISBN 951-47-6860-4. Kirkkojärvi-Mahnalanselkä, Nokia ja Hämeenkyrö (Kansalaisen karttapaikka) Helsinki: Maanmittaushallitus. 
Yllä oleva teksti on suoraan lainattu julkaisusta:Vaikuta vesiin Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2022-2027. Raportteja 73/2017. VINCENT WESTBERG (TOIM.) ANNA-MARIA KOIVISTO (TOIM.) ANNA BONDE (TOIM.).