Neuvottelukunnan esityslistat

Tässä osiossa julkaistaan Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan esityslistat, jotta neuvottelukunnan toiminta on mahdollisimman avointa.

Saavutettavuusvaatimukset astuivat voimaan syksyllä 2020. Vuoden 2019 kokousten asiakirjat eivät ole saavutettavia, joten ne on poistettu sivuilta. Kokousasiakirjoja voi pyytää sähköpostitse Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

2022-03-22 Asialista, Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta

2021-09-23 Asialista, Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta

2021-03-25 Asialista, Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta

2020-09-24 Asialista, Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta

esityslista Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan kokous 31.10.2019

esityslista Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan kokous 26.9.2019

esityslista Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan kokous 23.5.2019

esityslista Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan kokous 21.3.2019

esityslista Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan kokous 14.1.2019

Neuvottelukunnan jäseniä kahvipöydän ääressä.
Kuva: Anne Mäkynen, Pirkanmaan ELY-keskus