Työryhmä

Työryhmä on neuvottelukunnan sisällä toimiva tiimi, joka koostuu ydintoimijoista sekä neuvottelukunnan valitsemasta kahdesta jäsenestä. ELY-keskuksen virkamiehet ovat tiimin toiminnassa mukana.

Työryhmä valmistelee kokoukset, ottaa vastaan uudet jäsenilmoitukset sekä eroanomukset. Työryhmä on kanava, jota kautta neuvottelukunnan jäsenet voivat nostaa esiin sellaisia asioita, joita tulisi käsitellä kokouksissa.

Työryhmän jäsenet hyväksyttiin 14.1.2019 Pirkanmaan ELY-keskuksen esityksestä ja neuvottelukunnan ehdotuksista Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan ensimmäisessä kokouksessa. Työryhmään esitettiin sellaisia tahoja, jotka edustaisivat eri sektoreita mahdollisimman kattavasti. Työryhmässä osa jäsenistä on pysyviä ja osa vuosittain vaihtuvia jäseniä, jotka neuvottelukunta valitsee vuoden viimeisessä kokouksessa. Vaihtuvat jäsenet ovat kaksi kuntaedustajaa + varajäsenet sekä kaksi muuta jäsenedustajaa ja heidän varajäsenet.

Vuoden 2020 työryhmän kokoonpano on seuraava: