Materiaali- ja linkkipankki

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä linkkejä, jotka ohjaavat sinua eteenpäin. Linkit päivitetty viimeksi 21.11.2019, eikä sivua enää päivitetä hankkeen loputtua.

Saavutettavuusvaatimukset astuvat voimaan syksyllä 2020. Pdf- ja Ppt-muotoiset esitykset eivät ole saavutettavia, joten ne on poistettu sivuilta. Esityksiä voi pyytää sähköpostitse Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Materiaaleja:

Ikaalisten reitti -hankkeen esite

26.9.2019 Ikaalisten reitin neuvottelukunnan kokous

Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelman (tarinakartan) luonnos

Kyrösjärven sääntely, Mika Salo

Leader Joutsenten reitti ry:n rahoitusmahdollisuudet, Petri Rinne

21.3.2019 Ikaalisten reitin neuvottelukunnan kokous

Anne Mäkysen esitys

Emir Bilaletdin esitys

Maatalouden toimet vesiensuojelussa, Mika Hirvijoki

22.2.2019 Peltopäivä Osaran maatalousoppilaitoksessa

Peltopäivä_ELY

Eija Hagelbergin esitys

Janne Heikkinen esitys: Pellon hyvä kasvukunto

KOTOMA:n (maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen) esittely

ProAgria, Sari Hiltusen esitys

Soilfoodin esitys: maanparannuskuidut

Nordkalkin esitys

12.12.2018 Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan perustamiskokous

Olli Madekivi, Pirkanmaan ELY-keskuksen Y-vastuualueen johtaja – Ikaalisten reitin neuvottelukunta – miten tähän on tultu!

Heidi Heino, Pirkanmaan ELY-keskuksen vesiyksikön päällikkö – Neuvottelukunnan toiminta ja yhteistyösopimuksen esittely

31.10.2018 Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan infotilaisuus

Selvitys vesienhoidon tarpeesta Ikaalisten reitillä

Neuvottelukunta

Ikaalisten reitin neuvottelukunta – vertaistukea ja kunnostusintoa puheenvuoro YSY Arja Pihlaja

23.10.2018 Lähivedet kuntoon – vesistökunnostusseminaari

Alkusanat

Suomen Metsäkeskus

Kalatalouskunnotus, ELY-keskuksen kalatalousviranomainen

Avustusmahdollisuudet ja rahoitusesimerkkejä, Leader Pohjois-Satakunta

Avustusmahdollisuudet, ELY-keskus

Vesistokunnostusverkosto kunnostajan tukena, KVVY ry

Rahatpintaan.fi -sivusto ja loppusanat, ELY-keskus

Järvi-iltojen esityksiä:

11.6.2018 Järvi-ilta Kovesjoella

Kovesjoen vesien vesiensuojeluyhdistys ry:n esittely

Kovesjoen valuma-alueselvitys

Tartu syöttiin – tulevaisuuden kunnostusvinkkejä

ELY-keskuksen myöntämät avustukset vesienhoitoon sekä kalataloushankkeisiin

19.5.2018 Järvihetki Seitsemisen kansallispuistossa Ylöjärvellä

Yhteinen Aurejärvemme ry:n esittely

Metsätalouden_vesiensuojelu

Aurejarven valuma-alueselvitys

Tartu syöttiin – tulevaisuuden kunnostusvinkkejä

ELY-keskuksen myöntämät avustukset vesienhoitoon sekä kalataloushankkeisiin

18.4.2018 Järvi-ilta Ikaalisissa

Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeen esittely

Tartu syöttiin – tulevaisuuden kunnostusvinkkejä

ELY-keskuksen myöntämät avustukset vesienhoitoon sekä kalataloushankkeisiin

Leader Pohjois-Satakunnan esitys toiminnastaan ja hankeavustuksista

Linkkejä:

Avustukset ja rahoitus

Tietoa avustuksista, rahoituksesta ja kumppaneista

Meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman verkkoportaali

Hoitokalastus

Suomen vapaa-ajankalastajien näkemys kestävästä hoitokalastuksesta

Kokemäenjoen vesistöalue

Säännöstelytietoutta

Selvityksiä:

Aurejarven valuma-alueselvitys, Jami Aho

Kovesjoen valuma-alueen kunnostussuunnitelma

Kovesjoen valuma-alueselvitys, PDF-esitys, Hanna Alajoki

Vesistöennusteet

Neuvonta

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, KVVY ry

Sähköinen mallikartta

Mallikartta, jossa voit tarkastella jo toteutuneita kohteita ym.

Vesien tila

Järviwiki-palvelu

Vesikartta – vesistöjen ekologinen tila

Vesienhoidon käsikirja

Kiiminingin -Jäälin vesienhoitoyhdistyksen Vesienhoidon käsikirja

Vesistöt ja vesienhoito tulevaisuudessa

Vesivisio 2050

Vesivisio 2050:n blogi

Verkostoituminen

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto

Virtavesien kunnostaminen

Virtavesien hoitoyhdistys