Raakkujoet

Raakku eli jokihelmisimpukka on laji, jonka elää kirkkaissa ja virtaavissa vesissä. Raakku voi elää jopa yli 120-vuotiaaksi. Raakku on erittäin uhanalainen ja rauhoitettu laji. Ilman sen elinolosuhteiden parantamista laji kuolenee sukupuuttoon. Ikaalisten vesistöreitillä on  valtakunnan tasolla merkittävät raakkujoet, Pinsiön-Matalusjoki, Ruonanjoki ja Turkimusoja. Näille joille olisi kiireesti tehtävä kunnostustoimenpiteitä.

Raakkujen hyvinvointi on niin tärkeää, että sitä varten alueella on ollut 1,5-vuotinen Kolmen helmen joet -hanke. Projekti on tuottanut paljon arvokasta tietoa siitä millä toimenpiteillä raakkujen elinolosuhteita pystytään parantamaan.

Lue lisää:

raakuista

Pinsiön-Matalusjoesta

Ruonanjoesta

Turkimusojasta

Kolmen helmen joet-hanke