Hanke loppui – tulokset jäivät pysyviksi!

Hankkeen aktiivinen toiminta on päättynyt 11/2019, mutta neuvottelukuntatyö jatkuu. Ajankohtaisia kuulumisia sekä tietoa tulevista tapahtumista löydät uusilta verkkosivuilta: https://www.ely-keskus.fi/web/pirkanmaan-ely-keskuksen-vesienhoitoverkostot/etusivu

Tiivistelmä päättyneestä Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeesta (9/2017-11/2019)

Hankkeen toteutuksesta vastasi Pirkanmaan ELY-keskus. Hankepartnerina toimi Pirkanmaan liitto. Hankealue rajoittui kymmenen kunnan alueelle: Hämeenkyrö, Jämijärvi, Ikaalinen, Parkano, Kihniö, Kankaanpää, Karvia, Virrat, Ylöjärvi ja Nokia. Hanke toteutettiin yhteistyössä laajan sidosryhmäverkoston kanssa, johon lukeutuvat mm. alueen kunnat, yritykset, yhdistykset kuten osakaskunnat, suojeluyhdistykset, MTK, Suomen Metsäkeskus ja tutkimuslaitokset sekä vesistöjen käyttäjät. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017 – 31.12.2019.

Projekti sai rahoitusta vesien- ja merenhoidon kärkihankerahoituksesta.
Hankkeessa perustettiin Ikaalisten reitin alueelle vesienhoidon toimijoiden yhteenliittymä: Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta. Alueelle laadittiin vuoteen 2027 ulottuva konkreettinen Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelma (tarinakartta) ja alueen toimijoita kannustetíin ja sitoutettiin hanketoimintaan. Toimintamallia tullaan laajentamaan saatujen kokemusten perusteella muille vesistöalueille.

Hankkeessa perustettiin myös fyysinen malliverkosto kunnostuskohteille, joihin voi vapaasti tutustua maastossa.  Hankkeessa teetettiin amk-opinnäytetyönä osallisuushalukkuusselvitys.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo.Vaikuta vesiin -logo.Pirkanmaan liiton logo.