Tavoitteet

Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -kärkihankkeen tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Nämä toisiaan tukevat tavoitteet ovat kuitenkin mahdollista saavuttaa eri toimijoiden saumattomalla ja laajalla yhteistyöllä. Vesien laadun parantaminen on meidän jokaisen asia, sillä me kaikki tarvitsemme puhdasta juomavettä, ajoittain rentoutumista vesistöjen äärellä sekä terveellistä ravintoa, joita vesistöt meille tarjoavat.

tavoitteet
Yllä olevassa taulukossa on esitetty vapaamuotoisesti hankkeemme tavoitteet.