Selvitykset

Vesiasiat koskettavat monia

Ikaalisten vesistöreitin alueelle on toteutettu ja laadittu paljon suunnitelmia sekä selvityksiä. Osa suunnitelmista on jäänyt kuitenkin vielä odottamaan toteuttamista.

Toimijoita kannustaaksemme ja tietoa lisätäksemme tulemme julkaisemaan tälle sivustolle erilaisia selvityksiä ja suunnitelmia, jotka ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Aurejarven valuma-alueselvitys, Jami Aho

Kovesjoen valuma-alueen kunnostussuunnitelma

Kovesjoen valuma-alueselvitys, PDF-esitys, Hanna Alajoki

KyrösjärviTweet

Kuva: Johanna Lantto