Linkkipankki

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä linkkejä, jotka ohjaavat sinua eteenpäin. Linkit pyritään pitämään ajantasaisena, mutta mahdollisista puutteista voit ilmoittaa yhteydenottolomakkeen kautta. (Viimeksi päivitetty 11.12.2018.)

Avustukset ja rahoitus

Tietoa avustuksista, rahoituksesta ja kumppaneista

Meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman verkkoportaali

Hoitokalastus

Suomen vapaa-ajankalastajien näkemys kestävästä hoitokalastuksesta

Kokemäenjoen vesistöalue

Säännöstelytietoutta

Vesistöennusteet

Neuvonta

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, KVVY ry

Sähköinen mallikartta

Mallikartta, jossa voit tarkastella jo toteutuneita kohteita ym.

Vesien tila

Järviwiki-palvelu

Vesikartta – vesistöjen ekologinen tila

Vesienhoidon käsikirja

Kiiminingin -Jäälin vesienhoitoyhdistyksen Vesienhoidon käsikirja

Vesistöt ja vesienhoito tulevaisuudessa

Vesivisio 2050

Vesivisio 2050:n blogi

Verkostoituminen

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto

Virtavesien kunnostaminen

Virtavesien hoitoyhdistys