Kysely

Siirry kyselyyn tästä!

Millainen Ikaalisten reitti -hankkeessa perustettavan
kumppanuuteen ja yhteistyöhön perustuvan Ikaalisten reitin vesistöryhmän tulisi olla?

Sinä voit vaikuttaa!

Hankkeessa perustetaan Ikaalisten reitin alueelle kumppanuuteen ja yhteistyöhön perustuva Ikaalisten reitin vesistöryhmä. Se on yhteistyötaho ja verkostoitumispaikka niille, joilla on tahtoa edistää vesistöjen hyvinvointia sekä pohtia uusia ratkaisuja vesienhoidon toteuttamiseen.

Mielipiteesi on tärkeä!

Osallistu 5-10 minuuttia kestävään kyselyyn tästä ja olet mukana luomassa uudenlaista vesienhoitokulttuuria. Mitä enemmän saamme vastauksia, niin sitä paremmin me voimme vastata tarpeeseen.

Siirry kyselyyn tästä!

Vesistöryhmässä tehdään yhdessä jotain suurta ja yhteistä. Pienetkin teot ovat suuria, kun riittävän moni tekee niitä.