Hanke pähkinänkuoressa

Vedet kuntoon – NYT! Miksi odottaa huomiseen?

Vesiasiat ja vesistöt koskettavat meitä kaikkia. Jokainen meistä tarvitsee puhdasta juomavettä ja loppujen lopuksi sekään ei ole tuhansien järvien maassa itsestään selvyys. Moni haluaa virkistyä kesäisin puhtaassa ja terveellisessä järvimaisemassa. Sinilevälautat eivät taida houkuttaa kovinkaan montaa uimaria ja hyvästä syystä. Näiden lisäksi vesistöjen käyttötapoja on lukemattomia ja ne kaikki ovat jossain määrin vaarassa heikentyä, ellemme huolehdi hyvälaatuisista vesistöistä ja kunnosta vesistöjä, jotka sitä kaipaavat.

Yhteistyössä ja kumppanuudessa on mahtivoimaa. Yhteistyöllä saadaan vesistöt kuntoon. Pitää vain tarttua toimeen. Esimerkiksi mitä laajempia hankekokonaisuuksia saadaan toteutettua yhtäaikaisesti, sen merkittävimmät ja näkyvämmät tulokset saadaan aikaan. Hankkeiden läpivienti ei tapahdu hetkessä ja siksi on tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin mieluummin heti kuin myöhemmin. Pienilläkin kunnostustoimilla on paikallisesti merkittävä vaikutus

Yhteistyöstä voimaa – verkostoitumalla asiat sujuvat helpommin

Vesistöjen kunnosta ja tilasta huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen juttu. Yksin tai kaksin, tehtävä on liiaksi voimia ja aikaa vievää ja aina ei ole riittävää asiantuntemusta. Verkostoitumalla ja organisoitumalla saadaan joukkovoimaa, jossa jokainen tietää ja tuntee jonkun ja jotakin, mitä naapuri ei ja tämä lisää joukon tietämystä ja osaamista hankkeen maaliin viemiseksi.

26981668_1892518297479619_593460926_o

Ikaalisten reitillä tehtävästä työstä on tarkoitus ottaa mallia myös muualle Pirkanmaalle ja Suomeen, jossa mietitään konkreettisia keinoja miten saada parannettuja järviemme ja jokiemme kuntoa.

Työstä saadaan apuja ja esimerkkejä kunnostushankkeiden toteuttamiseksi. Jo toteutetuista kohteista laaditaan esimerkkikuvauksia, valokuvia, tietoa toteuttajista, kustannuksista ym. sähköiseen muotoon helppokäyttöiselle nettipohjaiselle kartta-alustalle, joka on kaikkien käytettävissä.  Sen avulla voi tarkastella tehtyjä kunnostuskohteita ja tehdä vaikkapa perheen kanssa maastoon tehtyihin mallikohteisiin retkiä. Hanke pyrkii innostamaan myös kouluja ja muita uusia tahoja kiinnostumaan vesistöasioista ja vesien hyvinvoinnista.

Pienet teot tähtäävät merkittävään tavoitteeseen

Vaikka toimenpiteet ovat paikallisia, niillä on myönteisiä vaikutuksia myös koko vesistöalueelle. Ikaalisten reitille suunnatuilla kunnostustoimenpiteillä tavoitellaan parempaa vesien tilaa toteuttaen vesipuitedirektiivin tavoitteita, joita Suomen ja Pirkanmaan osalle on asetettu vuoteen 2027. Ikaalisten reitti kattaa Kokemäenjoen vesistöalueesta ison osan, joten sen merkitys on suuri vaikuttaen alapuolisiin vesistöihin aina Kokemäenjoen kautta Selkämerelle saakka.